utvikling av konsepter og strategier, samt gode formuleringer

Ønsker du hjelp til å lage gode konsepter innen kompetanse- og forretningsutvikling, eller til å utvikle en strategi? Har du behov for gode, konsise tekster for din bransje og dine målgrupper?

Ta kontakt for kortere eller lengre oppdrag.


ønsker du å nå ut med budskapet?

KONSULENT-OPPDRAG
 Strategiarbeid, kompetanseutvikling og utvikling av ulike konsepter.

KURS/WORKSHOP  
Øk skrivekompetansen og få budskapene tydeligere fram på kortere tid. Ta kontakt om du ønsker en morsom og lærerik workshop.

TEKSTPRODUKSJON
Bruker dere tekst i informasjonsarbeidet?

Få hjelp til å nå ut med budskapet enten det gjelder blogg, anbud, informasjonsark eller annet. 

INTERVJUER
Intervju av dyktige fagpersoner er en god måte å synliggjøre virksomhetens kompetanse. Ta kontakt for lettleste og formidlende intervjuer.


artikler og tips til kommunikasjon