10 skrivetips

Skriving kan være utfordrende. Husk at hvis du skal nå fram med budskapet ditt må mottakeren forstå teksten. Du må legge energi i å skape en god tekst, slik at leseren slipper å bruke unødig energi på å forstå det du skriver.

Det er en del triks du kan benytte for å skape god flyt, og lede leseren gjennom teksten.

 1. Skriv teksten til mottakeren som skal lese den
 2. Start med det viktigste
 3. Skriv korrekt norsk
 4. Strukturer teksten
 5. Bruk aktive setninger
 6. Sett punktum tidlig
 7. Skriv kort
 8. Kutt fyllord
 9. Varier ordbruken
 10. Få noen til å lese gjennom før du publiserer/sender teksten til mottakeren

Skriv til mottakeren
Skriv teksten til mottakeren som skal lese den. Noen ganger vet du konkret hvem det er, andre ganger er mottakeren en generell gruppe. Det viktigste du må vite er hvilken kompetanse de som skal lese har om det du skriver om. Dersom mottakeren ikke er fagperson må du forklare fagbegrepene du bruker. 

Husk at dine lesere ikke er spesielt interessert i deg, eller din virksomhet. De er interessert i sine egne liv og sine egne opplevelser. Det er opp til deg å vise at du forstår hva som er vesentlig for dine lesere. Hvilken nytteverdi kan du bidra med for leseren? Det kan for eksempel være mer interessant for leseren å høre at de kan få mer tid til å fokusere på sin egen kjernevirksomhet dersom de setter ut vaskingen av lokalene, enn at du driver verdens beste vaskefirma. Dette er to sider av samme sak, men hvis du skriver til kunden må du skrive slik at teksten er interessant for henne.

Start med det viktigste
Svært få leser mye tekst. Start derfor med det viktigste slik at du sørger for at leseren i hvert fall får med seg dette. Sørg for at det viktigste kommer først både i teksten som helhet, i det enkelte avsnitt og i den enkelte setning.

 • Eksempel

Det er meldt enda lavere temperatur og trolig kommer det til å snø, det er derfor lurt at du tar på deg godt med klær når du går ut.

 • Ny tekst

Ta på deg godt med klær når du går ut, det er meldt enda lavere temperatur og trolig kommer det til å snø.

Skriv korrekt norsk
Dersom du slurver med språket lager du «humper i veien» i teksten. Dermed må leseren stoppe opp og lese på nytt, og kanskje mister hun interessen.Har du mange skrivefeil gir du inntrykk av å være litt slurvete, lat og lite interessert i den som skal lese. Dersom leseren din er en kunde kan han få inntrykk av at du ikke er så faglig sterk som du påstår. Har du råd til å sende slike signaler?

Struktur
Strukturen i teksten har mye å si for leseopplevelsen.

 • Lag avsnitt, gjerne med små overskrifter
 • Kan du gjøre deler av budskapet tydeligere med kulepunkter?
 • Bygg opp teksten slik at den er lett å forstå

Bruk aktive setninger
Skriv aktive setninger, det vil si at du skriver hva mottakeren skal gjøre framfor hvordan en handling utføres. Det er lettere å lese «fest setebeltet med spennen i setet» enn «setebeltet festes med spennen i setet».

Sett punktum tidlig
Skriv korte setninger. Da unngår du problemet med at setningen blir så lang og uhåndterlig, og full av innskutte bisetninger og rare fyllord som egentlig ikke tilfører noen verdi, at leseren faller av og ikke får med seg hva som egentlig er budskapet ditt ...

Skriv kort
I dag mottar vi store menger informasjon hver dag. Skal du nå gjennom med ditt budskap må du skrive konsist og kort.

Kutt fyllord
Budskapet blir tydeligere når du fjerner ord som bare tar plass og ikke tilfører verdi. Faktisk er det egentlig ganske sjelden sånne innskutte fyllord tilfører teksten du virkelig ønsker å formidle, noen verdi (Det er sjelden fyllord tilfører teksten verdi).

Varier ordbruken
Start setninger med ulike ord og bruk synonymer for å gjøre teksten mer levende. Det kan være kjedelig å lese de samme ordene om og om igjen. Det er kjedelig når alle setningene starter med samme ord. Det er også kjedelig når den som skriver teksten har forelsket seg i ord og utrykk og bruker det om og om igjen, uten å variere språket.

Kvalitetssjekk
Det tar tid å skrive en god tekst, og når du er ferdig bør du få noen andre til å lese gjennom den. Det er fort gjort med noen skriveleifer og det tar seg ikke ut på trykk.

Personlig stil
Bruk av du kan gjøre teksten mer personlig og lettere å forstå. Der det er naturlig kan du gjerne bruke formuleringer som «du som kunde kan få», «dere som foreldre får» Husk at leseren er opptatt av sitt eget liv, ikke ditt. På «godt norsk»: What's in it for me?

Profilbyggende
Alle tekstene du eller din virksomhet skriver og leverer fra dere er med på å bygge profilen din/selskapets. Dette gjelder tekster på nett, i brev, informasjonsskriv og også blogger. Når du skriver en tekst må du derfor huske at din tekst bidrar i det store puslespillet som til sammen utgjør din eller din virksomhets profil. Hvilket inntrykk vil du skape med din tekst?