Skriv teksten til leseren

Hvem skriver du teksten din til når det er flere mottakere? Hvordan gjør du innholdet interessant for din leser?

Det høres enkelt og opplagt ut at du skal skrive teksten til den som skal lese den. Og når du skriver en mail, en tekstmelding, eller en sjelden gang et brev tenker du helt sikkert på den som skal lese budskapet, når du skriver.

Skrive til mange
Men hva når du skriver til en større masse, til en mengde mennesker som du ikke vet hvem er, og ikke kjenner? Eksempelvis når du skriver et produktark, informasjon til en nettside eller en nyhetsmail. Innen markedsføring bruker mange begrepet «personas», som er oppdiktede personer som har de egenskapene vi antar at målgruppen har. Dersom du lager deg en slik «persona» i tankene når du skriver, er det lettere å formulere en tekst som treffer din leser. Du kan tenke på tanten din, moren din eller en nabo, eller styreren i barnehagen til barna dine. Finn noen du kan lage et bilde av i hodet, og som du antar vil representere gjennomsnittsleseren din på en god måte.

Ta hensyn til leserens kompetansenivå
Det viktigste du bør ta hensyn til er leserens kompetansenivå. Kan leseren mye eller lite om temaet du skriver om? Hvis du selger produkter til sluttbruker, kan du anta at leseren din har mindre kompetanse innenfor ditt område. Men også de som selger i B2B-markedet må ta hensyn til mottakeren. Hvem «sitter på pengene»? Er det IT-sjefen, daglig leder eller økonomisjefen som tar beslutningen om virksomheten skal anskaffe nytt datasystem? Er det legen eller økonomisjefen som bestemmer om det skal investeres i en ny røntgenmaskin? Ofte er det flere involvert i beslutningene, og dermed bør informasjonen de skal ta stilling til være mulig å forstå også for de som ikke har tung fagkompetanse.

Ingen liker når adaptasjonsprosessene må gå på høygir, og skaper full dissonans.

Unngå stammespråk
For å nå bredere ut med teksten må du unngå å bruke tunge fagbegreper. Fagbegreper er stammespråk og er viktig innad i stammen, men brukt utad vil det ofte bli ekskluderende. Ingen liker når adaptasjonsprosessene må gå på høygir, og skaper full dissonans. Når vi støter på fremmede begreper vil vi slite med å vite om det er assimilasjon eller akkomodasjon som er korrekt.

Hvordan fungerte det å lese de to siste setningene? Jeg antar mange falt av lasset her.  Det er dyttet inn tre fagbegreper som ikke inngår som en del av vårt daglige vokabular, dermed blir poenget vanskelig å gripe. Jeg kunne skrevet at i møte med fremmede ord er det vanskelig å vite om den oppfattelsen du har fra før er riktig, eller om du må revurdere den.

Et litt banalt eksempel: Du har en bil som er rask og har et gitt antall hester, så leser du om en ny bil som blir oppgitt å ha et visst antall geparder under panseret. Hvordan skal du vite om denne bilen er raskere enn din bil? Dersom «gepard» er et faguttrykk for fart og du ikke kjenner hvor mange hester det går på en gepard vil du ikke kunne sammenligne.

Det er din jobb at teksten blir lettlest
Det er din jobb som produsent av teksten å bruke begreper som du antar din leser forstår. Leseren har ofte det privilegium at de kan la være å bry seg om din informasjon, de kan for eksempel gå til en konkurrent.

Våg å bruke enkle begreper, og forklar gjerne med eksempler hva du ønsker å synliggjøre. Selger du et superraskt bredbånd som raske PC-er vil ha glede av, kan du sammenligne det med et veinett. Det hjelper ikke å kjøre Ferrari dersom det er kø på veien, men får du en motorvei for deg selv, så kommer det godt med.

Fortell leseren noe som er relevant for dem, ut fra deres ståsted. Da vil de lese din tekst med interesse og innlevelse.

Hva er din leser interessert i?
Tenk på den som skal lese teksten din. Hva trenger de å høre om, hva er de interessert i? Husk leseren er opptatt av sitt eget liv, dessverre er de ikke spesielt interessert i ditt. Fortell leseren noe som er relevant for dem, ut fra deres ståsted. Da vil de lese din tekst med interesse og innlevelse.

Dersom du skriver informasjon om noe du selger, så vil ofte leseren være mest interessert i hvilken nytteverdi produktet gir. Det er mer spennende å lese om effekten av produktet, enn spesifikasjoner over hva det inneholder. For eksempel kan jeg hjelpe deg med å skrive konsise tekster som gjør at du når ut med budskapet og selger mer. Det jeg faktisk bidrar med er å kutte ord, vinkle teksten mot leseren, stramme opp språket og forenkle setninger. Men sistnevnte oppramsing forteller ikke deg hvilken nytte du har av at jeg går gjennom teksten din, derfor er det bedre å fortelle om effekten av tiltakene; du når ut med budskapet og selger mer.

Se også min tekst om hvordan du gjør kunden forelsket i deg.