Fyllord og andre mer eller mindre innholdsløse ord

Hender det fra tid til annen at du putter inn ord i teksten som ikke er direkte relevant for innholdet og ikke har veldig høy informasjonsverdi? Faktisk er det egentlig ganske mange av oss som gjør det når vi skal formidle et skriftlig budskap gjennom en tekst.

Det er veldig fort gjort å slumpe til å bruke i overkant for mange ord i de setningene vi skriver. Spesielt er det mange som bruker såkalte fyllord. Altså ord som ikke tilfører teksten du skriver reell informasjon, men som kun er dyttet inn fordi det er en vane. Eller kanskje bruker du disse ordene fordi du ikke ønsker å framstå som bastant, i redsel for å skyve fra deg en mulig, potensiell leser?

Men hva gjør dette så med leseren din? De som faktisk må bruke tid og krefter på å lese alle de ekstra ordene du velger å benytte deg av? Blir de like glade til sinns som deg, og opplever at teksten din er informativ, uten å være for bastant? Det kan til tider være litt slitsomt å lese tekster der forfatteren har et i overkant livlig forhold til å skrive ord som kanskje strengt tatt kunne vært unngått. Det paradoksale er at det er mye lettere å miste leseren når teksten består av alt for mange ord, og i våre dager er en annen og bedre tekst kun et tastetrykk unna.

Det er lettere å miste leseren når teksten består av for mange ord!

Hva synes du om denne teksten så langt? Den har et urimelig høyt antall ord. Det jeg har skrevet til nå er i korthet:

Bruker du ord uten informasjonsverdi i tekstene dine?

Det er fort gjort å bruke for mange ord. Spesielt såkalte fyllord, som ikke tilfører informasjon. I tillegg bruker mange unødig lange formuleringer. Hva gjør dette med leseren? Det kan være slitsomt å lese slike tekster, så resultatet kan bli at du mister du lesere.

Dette var omtrent samme budskap redusert fra 232 til 45 ord. Her har jeg gått ekstremt til verks, både i den første og den andre teksten, men et sted midt imellom ligger trolig en god tekst.

Typiske fyllord
Eksempler på typiske fyllord er faktisk, egentlig, liksom, på en måte, når det er sagt, holdt jeg på å si, imidlertid, så osv.

De mest typiske fyllordene er vanligst å bruke muntlig. Men skriftlig har mange av oss en lei tendens til å bruke mange flere ord enn nødvendig. Her holdt jeg for eksempel på å skrive «… vanligst å bruke i muntlig tale». Trolig hadde du ikke reagert på det, men det tilfører ikke noen ekstra verdi. Det er ingen forskjell på muntlig og muntlig tale.

Et annet eksempel er at vi ofte bruker formuleringer av typen «det er … som» når vi skriver. I «det er mange som bruker» kan vi like gjerne skrive «mange bruker», «det er forfatteren som skriver» istedenfor «forfatteren skriver». Sistnevnte fungere ofte minst like godt.

Av respekt for leserens tid bør du formulere deg konsist. Du må bruke energi på å skrive godt, så slipper leseren å bruke unødig tid på å lese.

Husk at på nett og andre steder der tekster lever kort og farlig, lever korte budskap lengre enn lange…

Et konsist budskap tvinger deg til å stå for det du skriver.

Færre ord gir mer konsise budskap
Når vi skriver tekster med få ord blir budskapet tydeligere. Samtidig kan dette oppleves mer sårbart, nettopp fordi et konsist budskap tvinger deg til å stå for det du skriver. Det er mer forbeholdsløst. Dermed føles det bedre på å skrive litt lengre setninger, med ord som luller inn budskapet.

Du vil bli forbauset over hvor mange ord som kan fjernes uten at budskapet forringes. Tvert imot. Budskapet blir tydeligere:

Du bør, så langt det er mulig, forsøke å unngå å skrive ord som kun fungerer som fyllord, og ikke tilfører informasjon til teksten du skriver.

Du bør forsøke å unngå å skrive ord som kun fungerer som fyllord og ikke tilfører informasjon til teksten du skriver.

Du bør unngå å skrive fyllord som ikke tilfører informasjon til teksten.

Du bør unngå å skrive fyllord i teksten.

Unngå å skrive fyllord.