Tør du å skrive enkelt når du formidler din fagkompetanse?

Ordsky_tekst_nettkurs sort hvit.jpg

Bruker du avansert språk når du formulerer deg skriftlig? Hvilken effekt har det på teksten og leseren?

Mange av oss blir litt perplekse i møte med det blanke arket på PC-en, og kravet om å produsere et fornuftig budskap som skal nå ut til ønsket målgruppe. Vi vet ofte hva vi ønsker å si, og hva vi ønsker å oppnå. Men så er det det med skriftlighet. Det knyter seg litt i magen, fingrene løper fram og tilbake på tastaturet og hodet jobber på høygir.

Hvordan formulerer jeg at den nye tjenesten vi skal selge inneholder alle de nyeste funksjonene fra den størst produsenten? Hvordan oppsummerer jeg best diskusjonen fra møtet om den nye strategien? Eller hva det nå er vi ønsker å formidle.

Du mister leseren ved lange setninger
Av en eller annen grunn blir mange av oss veldig bundet av det skriftlige formatet. Vi trollbindes av bokstavene og lar dem ta kontrollen over hva vi ønsker å formidle. Setningene blir lange og innviklede, det er mye informasjon som skal ut, og vi er redd for at ikke alle får lese akkurat den informasjonen de trenger i den spesielle situasjonen de er i, og dermed mister interesse for vår tekst, eller bli irritert over at ikke nettopp deres gruppe har kommet veldig tydelig fram, så vi legger ut i det vide og brede, med mange kommaer, og innskutte, forklarende bisetninger, slik at vi skal være helt sikre på at alle får det med seg det vi skriver om, for vi vet at budskapet er hyperaktuell… phu

Og istedenfor å nå fram med all vår viktige informasjon mister vi leseren et sted ut i teksten. Sånn omtrent når setningen din går over fra å dekke maksimalt to linjer til å omfatte et helt avsnitt.

Jeg har mange ganger lest utkast til tekster som har så lange setninger at jeg sliter med å forstå innholdet. Når jeg så prater med de dyktige fagfolkene som har produsert teksten og spør hvilket budskap de vil ha frem, kommer det ofte raskt og enkelt en flott, muntlig formulering.

Enkelt og godt
En god, tydelig, enkel og lettfattelig formulering, som de forteller meg med entusiasme og glød. Ingen tvil om at budskapet er godt, og at de brenner for det de forteller.

Når jeg så spør; hvorfor skriver du ikke dette, ser de fleste forundret på meg, begynner å tenke, mens de sier tvilende: Kan jeg det da? Blir ikke det for enkelt?

Nei, det blir ikke for enkelt. Det blir veldig bra. Vi ønsker ikke å lese vanskelige tekster. Vi leser hele dagen. Vi leser sms-er, nettaviser, blogger, rapporter, forskningsresultater, møtenotater, referater osv. Mange av oss starter dagen med å lese på sengen, og avslutter med å lese på sengen. Det siste vi ønsker er kompliserte tekster som vil forklare oss innholdet av et møte, hvorfor vi skal kjøpe en ny datatjeneste eller ta en etterutdannelse for å bli en ettertraktet medarbeider.

Vi vil ha enkle, gode, lettleste tekster som gjør at vi kan ta inn budskapet. Deretter tenke over det, fordøye det, ta stilling til det, uten å bruke masse energi på å analysere lange setninger, tunge avsnitt osv.

Vi liker å føle oss rimelig intelligente, og det gjør vi ikke når en tekst er skrevet så komplisert at vi ikke forstår betydningen.

Intelligente lesere
Men blir jeg ikke oppfattet som enkel hvis budskapet mitt er for enkelt? Nei, du gjør ikke det. Når leste du sist en tekst som du synes var for enkel? Eksempelvis en nettside der du synes det var så lett å forstå innholdet at du tenkte du måtte gå inn på siden til en konkurrent, for eieren av den enkle teksten kunne da umulig ha god fagkompetanse?

Vi tenker ikke sånn. Vi liker at innholdet er lettfattelig. Vi liker å føle oss rimelig intelligente, og det gjør vi ikke når en tekst er skrevet så komplisert at vi ikke forstår betydningen. En enkel og god tekst skaper ingen frustrasjon, den får kort og godt fram budskapet.

Bruk enkle ord, og skriv korte setninger. Det gjør teksten lett å forstå, og enkel å lese. Dermed vinner du kampen om leseren i konkurransen.

Våg å formulere deg enkelt – ta sjansen på å bli forstått