Intervjuer

De fleste virksomheter har et faginnhold de skal formidle til sine kunder/brukere. Et intervju med en fagperson kan være en god måte å få ut ny informasjon innenfor et område. Intervjuformen gjør teksten mer menneskelig, lettere å lese og mer interessant. Dermed når du bedre ut med budskapet.

Ta kontakt om du ønsker et intervju. Jeg skriver konsise og gode intervjuer med enkelt språk slik at budskapet kommer tydelig fram. Husk at leseren ofte ikke har den samme fagkompetansen som deg, og dermed ikke kan ditt "stammespråk".