produksjon og forbedring av tekster

Ønsker du tydelige og gode tekster som når ut til dine lesere? Du kan få bistand til å skrive en bloggtekst, gjøre et intervju eller produsere gode tekster til nettsidene. Gode tekster må være lette å lese, og enkle å forstå. Innholdet må også være relevant for din leser.

Jeg hjelper deg å formidle din fagkompetanse til folk som ikke har kunnskap om bransjen (les: de fleste kunder), og på den måten øke salget.

Ta kontakt dersom du ønsker gode tekster.