bli bedre til å formulere deg gjennom kurs/workshop

Gode tekster skaper tydeligere kommunikasjon og er tidsbesparende. På workshopene jobber alle deltakerne med egne tekster, og får konkrete tips til hva de bør jobbe med for å skrive tydeligere og mer konsist. Best resultat kommer ved å ha to-tre workshoper fordelt over en periode på noen uker. Da får vi en pedagogisk og god tilnærming, med mulighet for å øve og endre vaner mellom samlingene.

Ta kontakt for innspill til kurs/workshop som gjør din kommunikasjon konsis og god.